Kilka słów na temat Executive coaching

Pisząc w skrócie, jest to sprawdzona metoda na to, aby podnieść swoje kwalifikacje managerskie. Od managerów na wyższym i najwyższym szczeblu, wymaga się stosowania, a także posiadania dużych kompetencji. Mówimy tutaj o umiejętnościach twardych takich jak planowanie, zarządzanie produktami i analizowaniu, oraz o umiejętnościach miękkich, do których zaliczamy: budowanie zespołu, motywowanie i rozwijanie pracowników, oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.
Zazwyczaj managerowie posiadają wyżej wymienione kompetencje, jednak nie zawsze potrafią je skutecznie i wystarczająco zastosować. Częstym problemem jest trudność w umiejętnym przekazywania informacji zwrotnej, ustalaniu konkretnych celów, bądź zlecaniu zadań. Każdy dobry manager zauważa swoje błędy i stara się je naprawić. Executive coaching jest odpowiedzią na tego typu sytuacje, a w porę wykorzystany pełni funkcję zapobiegawczą w rozwoju managera.

Czym dokładnie jest executive coaching?

Executive coaching to proces, w którym coach pracuje indywidualnie z menedżerem nad zdiagnozowanymi obszarami rozwoju lub analizuje je wspólnie z nim. Zaadresowany jest głównie do managerów oraz wyżej zarządzającej kadry, tyczy się również tych, którzy nie mówią po polsku. Celem executive coachingu jest rozwój umiejętności oraz kompetencji, przez co pomaga urzeczywistnić potencjał, zrealizować zadania organizacyjne oraz własne aspiracje.

Korzyści wynikające z executive coachingu:

Dzięki temu procesowi, korzyści odnosi nie tylko menager, lecz także jego przełożeni, podwładni, oraz cała organizacja. Jeżeli zadbasz o rozwijanie swoich kompetencji managerskich, zyska na tym cały zespół.
Managerowi łatwiej jest skupić się na myśleniu o priorytetach, a także o uporządkowaniu swojej wiedzy. Koniecznie musi wybrać rozwiązanie, które okaże się najlepsze, wyznaczyć cele i ścieżkę rozwoju, a następnie sumiennie ją realizować.
Dzięki przeprowadzonym badaniom, możemy ocenić, że wyższa kadra managerska po zastosowaniu executive coachingu, jest bardziej efektywna i szybciej osiąga wybrane cele, niż po udziale w szkoleniach.
Istotnym zagadnieniem w executive coachingu jest kontraktowanie celów. Podstawowym czynnikiem sukcesu jest uważne identyfikowanie celów, które zostały wskazane przez organizację oraz związanie ich z celami managera. Dzięki wszystkim wymienionym elementem zapewnimy kompleksowy rozwój organizacji.
Ustalenie z menedżerem i organizacją sposobu pomiaru realizacji celów osadza coaching w procesach biznesowych. Zarówno coach, organizacja oraz klient wiedzą, co chcą osiągnąć i jakie będą efekty ich działań. Daje to podstawy do uzyskania miarodajnych wyników zastosowania procesu executive coachingu.