Kogo obowiązuje szkolenie BHP?

Pracodawca odpowiada za zapewnienie swoim pracownikom możliwie jak najpełniejszej ochrony ich zdrowia oraz życia. W związku z tym zaś dbać musimy o to, by wdrożyć we własnej firmie najlepsze rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jego obowiązkiem jest przeprowadzenie i zapewnienie profesjonalnego szkolenia BHP. Co ważne – żaden jego pracownik nie może rozpocząć pracy bez przejścia takiego szkolenia. Co jeszcze warto o nim wiedzieć?

Częstotliwość szkoleń BHP

Za organizację szkoleń BHP odpowiada pracodawca. Może on przeprowadzić takie szkolenie samodzielnie lub zlecić je jednostkom posiadającym stosowne uprawnienia. O tym, jak często przeprowadzane mają być szkolenia BHP, decydować będzie rodzaj wykonywanej pracy oraz warunki, w których praca ta się odbywa. Powtarzalność szkoleń liczona jest w okresach raz na rok, raz na 3 lata, a nawet na 5 czy 6 lat. O szczegóły jednak warto pytać samego pracodawcę.

Dwa rodzaje szkoleń BHP

Przepisy obowiązujące w Polsce zakładają istnienie dwóch rodzajów szkoleń BHP. Jest to szkolenie wstępne oraz okresowe. Każdy z tych rodzajów odbywać się będzie na koszt pracodawcy oraz w czasie pracy. Warto wiedzieć też, że nie zawsze pracodawca ma obowiązek utworzenia służby BHP. Konieczność ta pojawia się wówczas, gdy przedsiębiorca zatrudnia więcej niż 100 pracowników. Zadania służby BHP pracodawca może wykonywać też samodzielnie. Wystarczy, że zarządzana przez niego firma zatrudnia nie więcej, niż 10 osób.

Wyodrębniona pierwsza pomoc

Zmiana w przepisach z 2019 roku zakłada, że w każdej firmie powinna być wyszczególniona lista pracowników, którzy są przeszkoleni w udzielaniu pierwszej pomocy. Dodatkowo muszą być wyznaczeni również tacy pracownicy, którzy odpowiadać będą za skuteczne wykonywanie działań przeciwpożarowych oraz prowadzących do skutecznej ewakuacji pracowników. Warto pamiętać, że zapewnienie optymalnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy jest absolutnie niezastąpionym filarem bezpieczeństwa w każdym przedsiębiorstwie.